Zajmujemy się kompleksowym wyburzaniem budynków i obiektów poprzez prowadzenie rozbiórek metodą pirotechniczną (z użyciem materiałów wybuchhowych) oraz mechaniczną.

Kluczowym czynnikiem decydującym o formie przeprowadzenia wyburzenia jest przeprowadzona analiza i ocena inwestycji. Analiza zakończona wynikiem negatywnym dla danego działania uniemożliwia przeprowadzenia zlecenia w formie pirotechnicznej i jest wówczas możliwe przeprowadzenie zlecenie jedynie w formie mechanicznej.

WYBURZANIE PIROTECHNICZNE

Metoda ta zezwala na przeprowadzenie prac wyburzeniowych z wykorzystaniem materiału wybuchowego kruszącego.

WYBURZANIE MECHANICZNE

Wyburzanie mechaniczne prowadzone są przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dobór maszyn i urządzeń uzależniony jest od charakteru zleconych prac.