Skacząca mina - Schrapnellmine S.Mi.35 (S-mine)

Kilka ujęć wykonanych podczas prac saperskich, w trakcie których odnaleziony został skład min przeciwpiechotnych...

Dziś prezentujemy kilka ujęć wykonanych podczas prac saperskich, w trakcie których został odnaleziony skład min przeciwpiechotnych w ilości 68szt. Odnalezione egzemplarze były składowane na otwartej przestrzeni przy ścianie lasu, zgodnie z przypuszczalnym miejscem ich docelowego użycia. Miny nie miały zainstalowanego zapalnika naciskowego, pomimo tego nadal stanowią śmiertelne zagrożenie i nie należy przy nich w żaden sposób manipulować, rozbierać czy choćby podejmować z miejsca ich odnalezienia. Miny malowane były piaskową farbą maskującą i uszczelniane smarem, nadal zawierają w sobie materiał wybuchowy oraz spłonki detonujące. Pamiętajmy aby o każdym znalezisku powiadomić służby ratownicze. Mina typu S.Mi.35 (S-mine) tzw. mina skacząca (wyskakująca) opracowana w III Rzeszy w latach 30tych i intensywnie używana w trakcie trwania IIWŚ.

Mina była uruchamiana przeważnie zapalnikiem naciskowym SMiZ35, zapalnik wyposażony w trzy stalowe „wąsy” reagował na nacisk rzędu 3,5-4,5kg na jeden wąs. Fenomenem konstrukcyjnym była możliwość (po dodaniu adaptera) zainstalowania każdego standardowego zapalnika niemieckiego, również elektrycznego – co umożliwiało zdalną detonację. Po zainicjowaniu przez spłonkę ogniową (umieszczoną w zapalniku) ładunku miotającego, mina „wyskakiwała” na wysokość od 0,9m do 1,5m a następnie detonowała. Każda z min zawierała w sobie kulki metalowe w ilości 360szt i stanowiła śmiertelne zagrożenie dla znacznej grupy żołnierzy na otwartej przestrzeni. Ciekawostką było to, że na początku produkcji miny wypełniano stalowymi kulkami, a późniejszym czasie kawałkami drutu o przekroju około 7mm, który stanowił odpad z produkcji rdzeni stalowych do amunicji karabinowej.

Ostatnie zdjęcie przedstawia kompletną minę typu S – po lewej z zapalnikiem naciskowym SMiZ35, a po prawej z dwoma zapalnikami naciągowymi ZZ42. Zdjęcie dzięki uprzejmości Świętokrzyskiego Muzeum Militariów w Małogoszczu, które to posiada te egzemplarze w swoich bardzo interesujących zbiorach.

PAMIĘTAJ! Niewybuchy, niewypały, amunicja i inne przedmioty zawierające materiał wybuchowy stanowią śmiertelne zagrożenie. Zawsze powiadom służby ratownicze o fakcie ich odnalezienia. Zabezpiecz miejsce – nie dotykaj znaleziska.