Zlecenia związane z poszukiwaniem i unieszkodliwianiem materiałów wybuchowych i niebezpiecznych realizujemy zarówno na lądzie jak i pod wodą. Prowadzimy:

 • prace minersko – saperskie
 • prace zaporowe

Podczas prac na lądzie standardowa głębokość poszukiwania materiałów niebezpiecznych ( w tym niewypałów i niewybuchów) wynosi do 1m. Możliwe jest zwiększenie głębokości poszukiwania

Prace podwodne prowadzone są:

na głębokościach:

 • małych – do 20m
 • średnich – od 20m do 45m
 • dużych – od 45m do 60m
 • bardzo dużych (głębokowodnych) powyżej 60m

w warunkach normalnych i ciężkich (w tym):

 • na silnym prądzie (od 0.5m/s do 2m/s)
 • na silnym wietrze (od 5.5m/s do 7.9m/s)
 • na wysokiej fali (od 0.75m do 1.25m)
 • pod taflą lodową
 • nocą lub w warunkach słabej widoczności

Poszukiwania zatopionych przedmiotów:
Istnieje wiele metod poszukiwania przedmiotów, każda z nich daje pozytywne wyniki tylko w określonych warunkach. Dobór metody zależy od rodzaju poszukiwanego przedmiotu, rodzaju dna, głębokości i widoczności. Najczęściej stosowane są metody:

 • okrężna
 • wahadłowa
 • sektorowa

Ponadto zajmujemy się rozpoznaniem przeszkód wodnych, obszarów i obiektów nawodnych, które nie posiadają dokumentacji, tworzeniem dokumentacji, planów, szkiców oraz oceną obiektów hydrotechnicznych.