Kaliber ma znaczenie

Pocisk odłamkowo - burzący OF - 530

Kaliber ma znaczenie. Dzisiejszym bohaterem jest pocisk 152mm OF-530. Pocisk odłamkowo-burzący, stalowy o wadze 40kg zawierał materiał wybuchowy w przedziale od 5.47-6.86kg. Przeznaczony był do zwalczania celów energią kinetyczną odłamków oraz fali uderzeniowej powstałej w wyniku wybuchu pocisku. Stosowany do niszczenia siły żywej, umocnień polowych i celów lekko – i nieopancerzonych. Stosowano zapalniki typu RGM lub RMG-2 o działaniu natychmiastowym lub ze zwłoką. Długość pocisku to 609.6 mm, prędkość wylotowa 650m/s.

Pocisk stanowił amunicję m.in do:

  • haubicoarmaty  wz.37 i wz.43
  • haubicy HB-43 D-1 (wz. 43)
  • armaty wz. 1910/30

Amunicja tego typu używana była również w działach samobieżnych SU-152 i ISU-152

PAMIĘTAJ! Niewybuchy, niewypały, amunicja i inne przedmioty zawierające materiał wybuchowy stanowią śmiertelne zagrożenie. Zawsze powiadom służby ratownicze o fakcie ich odnalezienia. Zabezpiecz miejsce – nie dotykaj znaleziska.