Kontrola pirotechniczna obiektów – imprezy masowe

Na preferencyjnych warunkach przeprowadzimy rozpoznanie saperskie prywatnych gruntów pod kątem poszukiwania niewybuchów i niewypałów a następnie przekazanie ich wojskowemu patrolowi saperskiemu.